ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Náklo

Kostel sv. Jiří v Nákle

Litovelské Pomoraví

Vesnice, která byla původně – německy – zvaná Nakel, staroslovansky pak Naklye – Nákli – Náklo, což znamená bažinaté místo, kde raší mladé vrbiště. Nebo možná bylo z  důvodu bažinatého podloží vystavěno na kůlech, proto „Na kel“ jako na kůlech. Náklo leží v Hanácké rovině, v nadmořské výšce 230 m, první zmínka o obci pochází již z roku 1078. K obci jsou přidruženy dvě místní části Mezice a Lhota nad Moravou. Celá obec Náklo čítá celkem 550 domů, ve kterých trvale žije téměř 1500 obyvatel.

V Nákle se nachází spousta historických památek. Začněme u kostela sv. Jiří, který najdeme ve středu obce. Kostel byl postaven na místě bývalého sídla pánů z Nákla. Z těch dob pochází pověst s husami. Pohled na majestát kostela z příchodové cesty je úžasný a umocněný branou vystavěnou z korálů, klenoucí se nad sochou Panny Marie Lurdské z roku 1899. Před vchodem do kostela stojí kříž z roku 1745, za kostelem najdeme kostnici, která patří mezi drobné sakrální stavby. Areál bývalého hřbitova v těsné blízkosti kostela je ohrazen historickou zdí. Fara, která dříve sloužila jako zámeček premonstrátů z kláštera Hradisko, byla postavená v letech 1707-1713, nachází se na návsi, nedaleko od kostela a obecního úřadu a v posledních letech prošla rozsáhlou rekonstrukcí.

Na severním konci návsi stojí socha sv. Floriána z roku 1768, která byla v roce 2016 zrestaurována a přemístěna o pár metrů dál blíže ke komunikaci. Mezi kulturní památky obce patří také stodola u silnice vedoucí do Lhoty nad Moravou - je to hospodářská budova z 1. poloviny 19. století.  Za zmínku a krátké zastavení stojí rovněž sportovní areál kolem místní sokolovny. Nachází se zde kromě nově vybudovaného víceúčelového hřiště i původní budova sokolovny, která sice není kulturní památkou, nicméně od roku 2010 se postupně opravovala a v roce 2021 získala díky nové fasádě i svou původní podobu.  Kromě skutečně starých památek najdeme v Nákle na místním hřbitově také hrob Jana Opletala, rodáka ze Lhoty nad Moravou, studenta Lékařské fakulty Karlovy univerzity, který byl smrtelně zraněn během protinacistické demonstrace v roce 1939.

V místní části Mezice je dominantou návsi Kaple sv. Marie, která stojí na místě původní dřevěné zvonice. Vedle kaple byl v r. 1840 vztyčen kamenný kříž se dvěma sochami. V roce 1926 byl poškozen, když se vozkovi splašili koně, v r. 1958 do něj narazilo nákladní auto. Kříž byl rozebrán a kusy kříže a sochy byly zakopány za kaplí. V roce 2016 se podařilo vyzvednout všechny části kříže Kalvárie. Na dnešním místě je kříž k vidění od roku 2018. Přímo naproti této historické památky se můžete dobře najíst v Pohostinství „U Kapličky“.

Lhota nad Moravou je zejména v posledních letech hlavním centrem turistů mířících na nedalekou pískovnu a projíždějících na kole napříč Litovelským Pomoravím. V samém centru této místní části stojí dřevěná zvonička, která figuruje na seznamu nemovitých kulturních památek. Zvonička vždy sloužila hlavně při vyhlašování požárů, dnes už se používá pouze jako umíráček oznamující úmrtí v obci. V těsné blízkosti zvoničky se nachází dřevěný kříž s plastikou Krista. Návštěvu Lhoty nad Moravou můžete zakončit v rodinném občerstvení „Na Lhotě“ nebo posedět v místní hospodě.

Obec Náklo má bohatý kulturní život a to zejména díky fungujícím spolkům v obci. Z Nákla pochází mnoho hudebních talentů a uskupení, které jsou známé v širokém okolí.


Náklo 14
Náklo, 783 32

Telefon:+420 585 967 509
GSM:+420 603 777 284
E-mail:obec@naklo.cz…obec@naklo.cz Kopírovat e-mailovou adresu
Web:www.naklo.cz…http://www.naklo.cz Kopírovat adresu odkazu
Starosta:Marek Ošťádal
IČ:299251
Zimní foto
DSC 0054
Kostel sv. Jiří v Nákle
Kostel sv. Jiří v Nákle
Kostel sv. Jiří
Kostel sv. Jiří
Kostel sv. Jiří
Hrob Jana Opletala v Nákle
Hrob Jana Opletala v Nákle
Pamětní deska na rodném domě J. Opletala ve Lhotě
Rodný dům Jana Opletala ve Lhově na Moravě
Sokolovna v Nákle
Sokolovna v Nákle
Památník obětem světových válek v Nákle
Památník padlým ve světových válkách ve Lhotě nad Moravou
Památník obětem světových válek v Mezicích
Hanácké právo
Kaplička Panny Marie v Mezicích
Zvonička ve Lhotě nad Moravou
Náves v Mezicích
Park u školy v Nákle
Koncert v zahradě nákelské fary
SDH Mezice
Pískovna u Nákla
Pískovna u Nákla
Znak obce Náklo
Zimní foto
DSC 0008
 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load