ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Kaple sv. Anny v Unčovicích

Litovelské Pomoraví

Farnost: Náklo

Kaple sv. Anny je uprostřed návsi v Unčovicích. Je zasvěcena sv. Anně, ale podle obrazu na oltáři spíše Svaté rodině. Pochází z počátku 19. století, předtím zde jistě stávala malá zvonice. Zvon v malé věžičce - sanktusníku - je i dnes používán. Nad průčelím jsou novodobé sluneční hodiny. 

Kdysi: Kdy byla kaple v Unčovicích postavena, se nám nepodařilo zjistit. Nejstarší zmínka o ní v pamětní knize obce se vztahuje až k roku 1892, kdy byla opravena.

V pamětní knize se také dočteme, že 10. května roku 1909 do kapličky udeřil blesk, který zasáhl věž, svezl se dovnitř a zapálil věci na oltáři. Zkáze unikl jen věneček visící na kříži, zřejmě díky svému nátěru. Tato událost motivovala obyvatele Unčovic k tomu, že se v obci začaly zřizovat první hromosvody.

Kdysi se v kapli zvonívalo ráno, v poledne i večer, a také v pátek ve tři hodiny. A ovšem při úmrtí některého unčovického občana. Za druhé světové války byl zvon zabaven a roztaven, po válce však řezník a hospodský Martin Lakomý koupil pro kapli nový zvon. Dnes se v kapli už nezvoní, chybí zvoník. Podle pamětníka Ladislava Vydry to s kaplí začalo nedlouho po válce jít z kopce. Období komunismu nebylo víře a církvi nakloněno, takže se v kapli pobožnosti nekonaly. A když byl zaveden místní rozhlas, přestal na ní zvonit i umíráček, protože oznámení o úmrtí občana se vysílalo „po drátě“. Následkem zanedbané péče se kaple dostala do velmi špatného stavu, uvažovalo se i o jejím zbourání.

V roce 1989 však skupina občanů iniciovala její opravu. Potřebné peníze se vybraly mezi obyvateli, materiál na opravu střechy věnovalo město Litovel, JZD vyslalo na práci zadarmo zednickou partu, přidali se i místní dobrovolníci. Jen škoda, že z krásně opravené kaple někdo ukradl sochy andělů umístěné u oltáře.

Zvláštností unčovické kapličky jsou sluneční hodiny nad vchodem. Původní, klasické hodiny dávno zchátraly, a protože nebyla možnost pořídit nové, udělal hned po opravě roku 1989 Petr Pajkr podle vzoru hodiny sluneční. Pokud je zrovna zimní čas a svítí slunce, ukazují přesně.

Dnes: S opravenou kapličkou se Unčovice vrátily k předválečné tradici májových pobožností, které probíhají dvakrát týdně po celý květen. Mimo to se konají v průběhu roku dvě mše. První slouží nákelský farář v květnu. (Nemá pevný termín, mše probíhají postupně v různých obcích farnosti.) Druhá je spojena se svátkem sv. Anny (26. července), jíž je kaple zasvěcena. (Spolupatronem kaple je údajně i sv. Jáchym, tedy oba rodiče Panny Marie.)

Zdroj: Litovelské noviny


Kaple sv. Anny
 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load