ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Tornádo

Litovelské Pomoraví

Víte, že Litovel zažila v roce 2004 tornádo?

Ve středu 9. června 2004 bylo dusné horko. Po 16. hod. se honily kolem města mraky a trochu kapalo. Nic zvláštního. Po půl páté to začalo. Bílá tma, rachot, vlastně ani nikdo neviděl, co se dělo. Celé to trvalo jen asi 10 minut. Stromy v parcích vyvrácené, ulice neprůjezdné, z kostela sv. Marka spadl z věže kříž, na domy spadly stromy. Hlavní síla tornáda šla kolem jednoho ramene řeky Moravy. Domy v okolí zůstaly bez střech, částečně i bez zdí, všechna okna vybitá, betonové sloupy byly vykroucené a ležely na zemi. Při vší hrůze si tornádo síly F3 nevybralo žádnou lidskou oběť. Pomáhal kdo mohl: hasiči z Litovle a okolí, sklenáři, krizový štáb. Z celé republiky přicházely nabídky pomoci a také finanční podpora pro poškozené obyvatele i pro postižené město. A jak to prožívali postižení? Někteří si mysleli, že spadlo letadlo, jiní se objímali a loučili se se životem. Viděli jak se prohnuly skleněné výplně oken do oblouku, než se rozsypaly. Někteří plakali, jiní nemluvili. Dnes už nic nenasvědčuje prožité pohromě. Parky jsou nově vysázeny a upraveny, nejvíce postižené ulice mají nový kabát. Ale přece se nedá zapomenout.

 

P6090001
P6090002
P6090005
P6090008
P6090003
PC240041
P6090142
F1000016
 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load