ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Žídek Josef

Litovelské Pomoraví

V malé obci Chudobín postavil dva kostely (třetí už stál).

Za první republiky přišel do Chudobína nový farář Josef Žídek. Pokaždé když konvertoval od jedné církve ke druhé, přetáhl sebou i většinu místních a nechal postavit nový kostel. V obci tedy stojí kostely tři: římskokatolický kostel. sv. Františka Serafinského, Sbor sv. Cyrila a Metoděje Československé církve husitské a Pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje.

Na konci 19. stol. prosazovala část katolíku změny v církvi, např. odstranění celibátu a při bohoslužbách nahrazení latiny českým jazykem. Za těmito požadavky stál i Josef Žídek. Chudobínský katolický kaplan Žídek byl muž velmi ambiciózní a vynikající rétor. V roce 1920 opustil katolickou církev a založil v Chudobíně náboženskou obec nově vzniklé církve československé. Stal se jejím duchovním. Po krátkém čase začal vytvářet křídlo s pravoslavnou orientací, státem zatím neuznanou. Za této situace inicoval stavbu nového kostela. Vysvěcen byl v r. 1924 jako pravoslavný. Když pak byli pravoslavní státem potvrzeni, začaly dlouhé soudní spory o vlastnictví kostela mezi Čechoslováky a pravoslavnými. Josef Žídek tuto ztrátu vyřešil tak, že se pustil do stavby třetího kostela, který je právoplatně pravoslavný. Dostával se však stále více do sporů s vedením pravoslavné církve až ho v r. 1938 eskomunikovali. Vrátil se ke katolíkům ovšem už jako laický věřící. Josef Žídek zemřel v r. 1968 a j pochován na hřbitově v Chudobíně.

Žídek Josef
 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load