ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Památník Vácslava Sochy

Litovelské Pomoraví

Památník prvního českého starosty města Litovle

Okrašlovací spolek odhalil  prvnímu českému starostovi Litovle již za jeho života - dne 5.6.1932 - pamětní desku ( ve Smetanových sadech u gymnázia ).

Váczslav Socha se narodil v Miškovicích u Kouřimi 20. 10. 1851. Jako vedoucí administrativní úředník cukrovaru působil v Litovli od roku 1881, kde se jako předseda místní odbočky Ústřední matice školské, v níž působil přes padesát let, zasazoval především o české školství. V Litovli se od počátku svého působení aktivně zapojil do činnosti v českých vlasteneckých spolcích a organizacích. Stál v čele volebního boje o českou Litovel. V roce 1899 byl vedoucím organizátorem české strany v listopadových volbách. Když zde v roce 1899 zvítězili Češi a správa města přešla definitivně do českých rukou, stal se prvním českým starostou města.

Ve své funkci prosadil zřízení české reálky, později gymnázia – nyní Gymnázium Jana Opletala a dalších škol ve městě, vybudování elektrárny, rekonstrukci cihelny, opravu mostů, silnic aj. V čele městské správy stál téměř dvacet let. Ve své vile v dnešní Husově ulici poskytl prostory pro první umístění muzejních sbírek, jeho péčí a vlastními prostředky byl vybudován Útulek pro české děti – rovněž v Husově ulici.).

Váczslav Socha zemřel v Litovli 8. prosince 1937. Na nově zbudovaném hřbitově mu město věnovalo zřízení monumentální čestné hrobky.

Kamenný pomník
 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load