ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Litovel

Svatojánský most

Litovelské Pomoraví

Hanácké Benátky

Litovel je krásné starobylé městečko ležící na šesti ramenech řeky Moravy v severozápadní částí Hané. Litovli se někdy říká Hanácké Benátky - kromě všudypřítomné vody se v centru, podobně jako v Benátkách, vypíná kostel sv. Marka. Město je důležitým centrem cestovního ruchu, především zásluhou své historie a Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. V současné době je k Litovli integrováno 11 dříve samostatných obcí – Březové, Chořelice, Chudobín, Myslechovice, Nasobůrky, Nová Ves, Rozvadovice, Savín, Tři Dvory, Unčovice a Víska.

Historická část města se nachází uprostřed bývalých hradeb, má pravidelnou uliční sít s centrálním náměstím. Celé město bylo obehnáno obranným valem a od 1. třetiny 14. století kamennými hradbami, jejichž zbytky se ve městě dochovaly. Součástí obranného systému byla i ramena Moravy, z nichž jedno protéká pod náměstím, a rybníky.

Klidná období v dějinách Litovle zanechala po sobě mnoho stavebních památek. Kostel sv. Filipa a Jakuba na Starém městě, kostel sv. Marka, kaple sv. Jiří, Svatojánský most ( nejstarší kamenný most na Moravě a 3. nejstarší v republice), mnoho renesančních a barokních měšťanských domů.

Skutečnou ozdobou města je radnice s věží, pod kterou protéká rameno Moravy zvané Nečíz. Jedná se o “nejvyšší věž na Moravě”. Náměstí Přemysla Otakara II ještě zdobí morový sloup dílo Václava Rendera, který je též autorem sousoší Nejsvětější Trojice v Olomouci (památka UNESCO), a přístup k Nečízu, který od poloviny 19. století protéká pod náměstím.

Z novější doby se Litovel může pochlubit neorenesanční budovou gymnázia, která se zrcadlí v hladině rybníka a funkcionalistickými budovami sokolovny a hydrocentrály. Průmyslový rozvoj města vyvolali bohatí hanáčtí rolníci z okolních obcí ve druhé polovině 19. století. Postupně tak v Litovli vznikly podniky, jako je cukroval, pivovar, sladovna, lihovar a po té i strojírna a podniky na zpracování zemědělských produktů. Zásluhou rolníků byla do Litovle přivedena železnice. Většina z těchto podniků pracuje dodnes – skvělé pivo se vaří v Pivovaru Litovel, a.s., cukr opět vyrábí Litovelská cukrovarna, a.s., stroje pro papírenský průmysl vyrábí Papcel, a.s., ve výrobě gramofonů pokračuje SEV Litovel, spol. s r.o., na tradici výroby papíru navazuje Kimberly-Clark a.s. Vzniklo ale i mnoho nových podniků, např. spol. s r.o. Hajdo, která projektuje strojírenská zařízení a vyrábí kardany. V připojených obcích vyrábí Adriana, a.s. těstoviny, Orrero a.s. produkuje sýry a Alibona zpracovává ovoce a zeleninu. Spolu s nimi na polích hospodaří zemědělci mezi kterými je největší Zemědělské družstvo Unčovice. Mezi obcemi Víska a Nasobůrky vznikla nová průmyslová zóna. V Litovli je i mnoho nových obchodů, restauračních zařízení a malých podniků, které pomáhají spolu s těmi většími zvelebovat město.

Litovel se nachází uprostřed Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Ta si dala za cíl uchránit unikátní přírodní systémy, které nad a pod Litovlí vytvořila řeka. Městem vedou naučné stezky, které zájemce seznámí s historií Litovle, stavebními památkami a i přírodními systémy v její blízkosti.

Výška nad mořem: 233m

Starosta: Viktor Kohout

Související články

nám. Přem. Otakara 778
Litovel, 784 01

Telefon:+420 585 153 111
GSM:+420 602 705 216
E-mail:sekretariat@mestol…sekretariat@mestolitovel.cz Kopírovat e-mailovou adresu
Web:www.litovel.eu…http://www.litovel.eu Kopírovat adresu odkazu
Starosta:Viktor Kohout
IČ:299138
Zimní foto
Socha Gustava Frištenského
Komůrka ve věži
Svatojánský most
Altánek v parku
Gymnázium Jana Opletala
Kamenné kříže u Vísky
Kamenné kříže u Vísky
Kamenný kříž ve Třech Dvorech
Kaple sv. Jiří a kostel sv. Marka v Litovli
Kaple sv. Jiří v Litovli
Kaple sv. Mikuláše v Myslechovicích
Kaple v Unčovivích
Kaplička Neposkvrněného početí panny Marie v Nasobůrkách
Kaplička sv. Josefa v Savíně
Kostel  sv. Františka Serafínského v Chudobíně
Kostel Husův sbor
Kostel sv. Filipa a Jakuba v Litovli
Kostel sv. Marka v Litovli
Langův dům
Litovelská radnice
Litovelské hradby
Městská knihovna Litovel
Městská knihovna v Litovli
Městský klub Litovel
Morový sloup -  sv. Karel Boromejský
Morový sloup - sv. František Xaverský
Morový sloup - sv. Pavlínka a Rosalie
Morový sloup - sv. Roch
Morový sloup - sv. Sebastian
Morový sloup na nám. Přem. Otakara
Muzeum Litovel
Muzeum Litovel
Náměstí Přemysla Otakara
Náměstí Přemysla Otakara
Památník padlým v Nové Vsi
Památník padlým ve světových válkách ve Třech Dvorech
Památník v Savíně
Pamětní deska padlým v sokolovně v Unčovicích
Pamětní deska padlým ve světových válkách v Litovli
Pivovar Litovel
Pivovar Litovel
Plavba pod náměstím Přemysla Otakara
Podkova štěstí u paty sochy Gustava Frištenského
Pohled z radniční věže
Pokojík hlásného ve věži
Pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje v Chudobíně
Přírodní koupací biotop v Litovli
Přírodní koupací biotop v Litovli
Přírodní koupací biotop v Litovli
Půjčovna kol
Řeka Morava
Sbor sv. Cyrila a Metoděje Československé církve hustické v Chudobíně
Schody do Nečízu na nám. Přem. Otakara
Sluneční hodiny na věži radnice
Sluneční hodiny na ZŠ Vítězná ul.
Sluneční hodiny v Unčovicích
Smírčí kříž v Litovli
Smírčí kříž ve Třech Dvorech
Socha sv. Jana Nepomuckého na mostě v Litovli
Soukromé muzeum harmonik
Soukromé muzeum harmonik
Svatá voda u Litovle
Svatojánský most v Litovli
Šerhovní ulička v Litovli
Švédská deska
Tornádo v Litovli
Tornádo v Litovli 9. 6. 2004
Tvrz v Unčovicích
Vila Gustava Frištenského v Litovli
Výhled z radniční věže
Záložna
Zámek v Chudobíně
Zatopený lom v Nové Vsi
Znak na tvrzi v Unčovicích
Znak města Litovel
Gymnázium Jana Opletala
Socha T. G. Masaryka
Gymnázium Jana Opletala
Sv. Jan na kamenném mostě
Svatojánský most
Svatojánský most
 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load