ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Pinkava Viktor

Litovelské Pomoraví

Kněz, litovelský vlastivědný pracovník a vydavatel

Narodil se 21. 7. 1868 v Litovli. Po gymnazijních studiích v Olomouci a v Moravské Třebové studoval filozofii a teologii na univerzitě ve Vídni a v Litoměřicích, kde byl po ukončení studií v roce 1892 vysvěcen na kněze. Pak působil jako kooperátor v Jablonném pod Ještědem, v Hodkovicích u Liberce, v okolí Bíliny, ve Velkém Jeseníku u Nymburka, ve Velelibech u Nymburka a v Čermné u Děčína.

Již jako penzista se v roce 1923 odstěhoval do Litovle, kde se věnoval výhradně vlastivědné práci a vydavatelské činnosti. Ve Vlastivědě moravské vydal v roce 1903 první soubornou českou monografii o Litovli a okolí s názvem Litovelský okres, v roce 1922 pak Uničovský a rýmařovský okres, v roce 1927 vyšla jeho publikace Hrady, zámky a tvrze moravské, sv. 1 - Olomoucko, v Litovli vydal v roce 1933 vlastním nákladem svou práci Studie a materiálie k dějinám Velkomoravské říše. Jako stálý spolupracovník přispíval do Litovelských novin, Selské stráže, Časopisu Matice Moravské a dalších odborných vlastivědných periodik a katolických časopisů. V jeho literární pozůstalosti je dochována řada rukopisných prací věnovaných vodnímu právu města Litovle, historii mlýnů a papíren v Litovli, Erbovník litovelský – tabulky znaků moravské šlechty, materiály k dějinám města Litovle a okolí i místopisu Moravy aj. Zemřel 1. 10. 1951 v Novém Jičíně v požehnaném věku 83 let (pohřben byl v Litovli, v hrobce rodiny Dostálovy, po levé straně hlavní cesty).

Pinkava Viktor
 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load