ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Saudková Sára

Litovelské Pomoraví

Fotografka.

Sára Saudková se původně jmenovala Šárka Směšná a do roku 1980 vyrůstala v Litovli v ulici Novosady.

Sára Saudková (* 1967, Zábřeh na Moravě) je česká fotografka, manažerka a dlouholetá přítelkyně fotografa Jana Saudka. Sára Saudková je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze, kterou absolvovala v roce 1990. Vystudovala Výrobně ekonomickou fakultu, obor Ekonomika práce. Právě na vysoké škole se poprvé setkala s dílem Jana Saudka, které ji zaujalo, neboť považovala jeho styl za originální. Chtěla se s ním setkat a tak se rozhodla napsat mu dopis. K jejich setkání došlo v roce 1991. Tehdy jsem za ním přišla s přáním podat mu ruku a poděkovat. No a já přišla a už jsem zůstala, řekla Sára v rozhovoru pro Studentský list. Ačkoliv s Janem nejsou oddáni, používá jeho příjmení. Fotografuje od roku 1999. Je svobodná, se synem Jana Saudka Samuelem má čtyři děti - Sáru, Samuela, Jana a Oskara. Žijí v Praze.

 

Šárka Saudková
Šárka Saudková (Směšná)
 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load