ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Naučná stezka Terezské údolí

Haná

Dívejte se srdcem

Malebné údolí řeky Šumice, šikmé svahy a přilehlé lesy tvoří jeden uzavřený botanicko-zoologický celek. Parkem vede naučná stezka. Údolí je pojmenováno po dívce Terezce, která měla být nespravedlivě vězněna v tvrzi v Náměšti na Hané, dnes na tomto místě stojí pivovarská sladovna.

Přírodní park je zajímavý i z archeologického hlediska. Nálezy, které zde byly učiněny, pochází už z doby kamenné. K velmi cenným nálezům patří třemi valy opevněné území na skalním ostrohu Rmíz. Kromě valu tu byla nalezena i hradba, která je nejstarší odkrytou hradbou ve střední Evropě. Hradisko Rmíz obývali lidé patřící ke kultuře s nálevkovitými poháry a kanelovanou keramikou pozdní doby kamenné.

Přírodní park Terezské údolí byl vyhlášen nařízením Okresního úřadu v Olomouci dne 2. ledna 1996. Hlavním důvodem vyhlášení Přírodního parku Terezské údolí byla snaha zajistit ochranu krajinného rázu tohoto nesmírně krásného a cenného údolí. Terezské údolí leží v západní části okresu Olomouc mezi obcemi Laškov a Náměšť na Hané a představuje geomorfologicky, botanicky, zoologicky a archeologicky mimořádně hodnotné území.

Oblast přírodního parku zahrnuje jak vlastní průlomové údolí říčky Šumice s přilehlými svahy, tak i bezprostředně navazující komplex lesů. Rozloha přírodního parku je 7,6 km2. Procházka Terezským údolím však není jen příležitostí, jak načerpat nové přírodovědné poznatky, ale také romantickým výletem, možností zasnít se v něžném sevření zeleného údolí či chcete-li, zcela realistickou relaxací pro unavenou mysl.

Délka naučné stezky je cca 13 km tam a zpět z Náměště na Hané.

Louky
Terezské údolí
Terezské údolí
 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load