ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Naučná stezka Romantický areál Nové Zámky

Litovelské Pomoraví

Podél řeky Moravy

Nádherná a pohodlná stezka pro pěší s informačními tabulemi. Délka trasy tam a zpět je 17 km. Je možné zvolit i kratší variantu. Trasa vede částečně podél řeky Moravy. Na trase je možné vidět: zámek Nové Zámky, Novozámecký rybník, Obelisk, Chrám přátelství.

Templ - Chrám přátelství
Rozcestník v Litovli u nádrží ČD
Mapa trasy
Cesta kolem Moravy
Podél Moravy (2)
Podél Moravy
Nové Zámky
Kresba na tabuli - ondatra
Kresba na tabuli - ledňáček
Křesba na tabuli
Novozámeck rybník
Novozámecký rybník
Lesní cesta (2)
Rozcestník u Obelisku
Křesba na tabuli - obelisk
Obelisk
Obelisk
Chrám přátelství
Výhled z Templu
Templ
 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load