ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Sušárna chmele v Odrlicích

Haná

Jediná svého druhu v ČR

Nemovitá kulturní památka. Ojedinělá stavba, dokládající zpracování chmele na konci 19. stolení a v 1. polovině 20. století, která nemá obdoby na území celé České republiky.  Sušení chmele probíhalo tzv. studenou cestou. Sušárny této technologie jsou zachovány ojediněle na Tršicku, jedná se však bez výjimky o sušárny umístěné v podkroví obytných částí statků, nikoliv o samostatné stavby, jako je tomu v Odrlicích.  V roce 1928 v souvislosti s novými technologiemi byly sušárny vybaveny topeništěm. Tato skutečnost je opět naprosto ojedinělá, neboť sušárny s topeništěm byly budovány jako novostavby, nebyly tak opravovány starší sušárny. Unikátní sušárna chmele  z 19. století je jedinou sušárnou chmele z nepálených cihel v České republice.


Národní památkový ústav o sušárně. Sušárna chmele je významnou technickou památkou, která nemá obdobu nejen v regionu Hané, ale na celé Moravě. Jedná se o stavbu z konce 19. století a je příkladem postupného vývoje zpracování chmele. Stavba o obdélném půdorysu je vystavěna z nepálených cihel a vnitřní prostor je rozdělen do tří podlaží. Na severní straně se nachází věž se žaluziovými otvory. Budova po roce 1965 vyhořela a následně byla provizorně zastřešena. Nevhodnými stavebními úpravami provedenými zhruba kolem roku 1968 byla sušárna narušena a v důsledku chybějící údržby v posledních čtyřiceti letech došlo k další degradaci objektu.

Sušárnu chmele koupilo 15. července 2009 od původních majitelů občanské sdružení Aktiv+. K záchraně se přistupuje od roku 2011 statickým zajištěním objektu, obnovením stropu třetího nadzemního podlaží, zastřešením části objektu a podepřením západní stěny. Další rok dochází ke zhotovení stropu nad druhým nadzemním podlažím a vybourání nového vstupu, v letech 2013–2014 byl objekt zastřešen. K dnešnímu dni lze konstatovat, že záchrana objektu je dokončena – statické zajištění, zastřešení, vnitřní ztužení, navrácení objektu do podoby z první poloviny dvacátého století. Obnova objektu včetně prací směřujících ke zpřístupnění veřejnosti bude nadále probíhat.

Sušárna chmele v Odrlicích
 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load