ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Kaple v Savíně

Litovelské Pomoraví

Postavena v r. 1912, farnost: Měrotín

Kdysi: Na malém návrší uprostřed Savína, kde dnes stojí kaple sv. Josefa, byla ještě v roce 1911 kaple zcela jiná. Ta měla však špatný základ, přední část kaple pomalu sjížděla, a tím vznikaly trhliny ve zdech, které dosahovaly až 3 cm. Protože oprava by byla nákladná, rozhodla se obec starou kapličku strhnout a postavit novou.

Názor všech občanů na novu stavbu ale nebyl jednotný. Z listu tehdejšího starosty Savína Františka Vogla okresnímu hejtmanství v Litovli se dozvídáme: „Dne 30. července 1911 bylo nadpoloviční většinou hlasů obec. výboru usneseno, aby se zvonice (kaple) postavila nová a ve větší plošné míře. Že Antonín Klain, jak ve své stížnosti tvrdí, podal návrh ve schůzi obec. výboru dne 30. července 1911, aby se postavily 2 sloupy a zvon aby se na ně upevnil, a až bude míti obec zbytkem peníze, pak ať se postaví nová zvonice, jest ovšem pravdou. Ale návrh ten, jak on tvrdí, nebyl schválen.“ Dále se dozvídáme, že Antonín Klain na svou stranu získal další občany, kteří nechtěli vydávat množství peněz za stavbu kaple a dali by přednost vybudování silnice. Starosta Savína proto žádá hejtmanství, aby rozhodlo, „zda jsou poplatníci obce Savína (povinni) na stavbu nové kaple dle daně přispívati“.

Nejednotnost názorů ale stavbu vážně neohrozila, neboť už 7. září 1912 byla v Savíně vysvěcena nová kaple sv. Josefa.

Zajímavostí je i financování kaple, které pro nás zaznamenal místní kronikář. „Vnitřek kaple byl uhrazen z úroků peněz, které zanechal v uschování u tehdejšího starosty obce ze Savína se odstěhovavší (snad do Uher) Ignác Smrček, obnos 40 zl. Těchto 40 zl. vzrostlo během času na 600 K, za které byl koupen oltář, svícny, 2 obrazy a kříž. 40 zl. původně uschovaných bylo dáno za Ignáce Smrčka na mše sv. Plachty a koberec byly zjednány hospodyněmi zdejšími. Aby se ušetřily, dávají se do kaple jen na sv. Josefa, když je sloužena mše sv. Novou kapli posvětil P. Adolf Škrabal, farář měrotínský, a daroval přitom 40 K na rýnu. Kaple stála celkem 3 000 K.“

Dnes: Májové pobožnosti stejně jako pravidelné čtvrteční modlení, které se v Savíně obnovily po r. 1990, už zanikly. Ženy, které je kdysi pořádaly, zestárly, a nikdo jiný se nenašel.

Každoročně se však v kapli koná mše ke svátku sv. Josefa dělníka (1. května), patrona kaple, která obvykle připadá na poslední neděli v dubnu.

Pravidelné zvonění v kapličce ráno, v poledne a večer už zajišťuje elektřina. Když ale někdo zemře, obstará zvonění umíráčkem paní Věra Hlavinková, která má kapli na starosti. V den pohřbu svolává zvon kapličky smuteční hosty čtvrt hodiny předem k autobusu, který je odveze na hřbitov. Zvon savínské kapličky utichá jen o Velikonocích, kdy jeho zvuk nahradí klapači. I jejich trasa ale začíná a končí právě u kaple.

Zdroj: Litovelské noviny


 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load