ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Kaple sv. Michala v Myslechovicích

Litovelské Pomoraví

Postavena v r. 1846, farnost Cholina

Kdysi: Ještě než se začala psát historie dnešní kaple, stávala v Myslechovicích starší kaplička zasvěcená témuž světci. Dochoval se záznam o její barokní přestavbě roku 1768.

Do portálu kaple sv. Michala (nebo také Michaela, neboť jejím patronem je archanděl Michael) je vtesán nápis: „Tato kaple jest vystavena ke cti a chvále Boží z nákladů počestné obce Myšlichovské dne 29ho září Léta Páně 1846.“ Z pamětního spisu o vystavění kaple, uloženého v archivu Mys- lechovic, víme, že stavba byla dokončena až 7. listopadu. Dvacáté deváté září ale není zmíněno náhodou. Je to den svátku patrona kaple, který má pro obec zvláštní význam. Sv. Michal s vahami v levé a mečem v pravé ruce je zobrazen i na myslechovické pečeti. Německé obyvatelstvo, které se v obci usadilo v 16. století, si zase její název upravilo na Michlowitz. Protože Michl je německá podoba jména Michal, vznikl mylný dojem, že jméno vesnice bylo odvozeno od patrona kaple.

Druhý nápis na kapli, vyvedený barvou na kamenné zárubni dveří, připomíná, že kaple byla obnovena r. 1926.

Dnes: Ani v Myslechovicích už se nezachovává zvyk májových pobožností. Mše se slouží jednou do roka, a to na svátek sv. Michala (29. září).

Zvon, obsluhovaný paní Obrátilovou, ohlašuje smrt někoho z Myslechovic. V den konání pohřbu pak vyprovází smuteční hosty k poslední cestě s nebožtíkem.

V posledních letech se v Myslechovicích obnovila tradice rozsvěcení vánočního stromu spojeného s mikulášskou nadílkou. Při té příležitosti se kaple odpoledne otevře, rozsvítí a v jejím vchodu budou hrát hudebníci.

Zdroj: Litovelské noviny


 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load