ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Kaple Neposkvrněného početí panny Marie v Nasobůrkách

Litovelské Pomoraví

Postavena: 1810, farnost: Chudobín

Kdysi: Z pamětí Tomáše Nedomy na dobu počátku 20. století se dovídáme, že v kapli bývaly dva zvony. Menší sloužil jako umíráček, velký ohlašoval ráno a večer klekání a ve 12 hodin poledne. Za 1. světové války byl však velký zvon, tak jako mnohde jinde, zabaven a roztaven, aby jeho kov posloužil k výrobě děla. Místo něj pak umíráček zval třikrát denně na modlení za ukončení války a návrat sousedů z ní.

Po vyhlášení samostatné republiky se i Nasobůrek dotkl spor mezi římskokatolickou a nově vzniklou československou církví, který byl obzvlášť zřetelný v chudobínské farnosti. Kronikář uvádí, že „20. 5. 1921 byl podán rekurs proti rozhodnutí politického úřadu v Litovli stran dispozičního práva v záležitosti kaple“, tzn. že obě církve budou ke svým bohoslužbám využívat stejnou kapli. (V sousedních Haňovicích došel spor tak daleko, že bylo zakázáno zvonit v kapli příslušníkům jiných církví než římskokatolické. Členové pravoslavné a československé církve si proto r. 1928 postavili na návsi vlastní zvonici, jejíž zvon nakonec obstarával i ranní, polední a večerní zvonění.)

Na oltáři byl hlavní obraz Zvěstování Panny Marie, který byl za pátera Františka Crhy nahrazen obrazem Panny Marie Hostýnské.  Původní obraz, zavěšený na boční zdi, před několika lety nedlouho po menší opravě kaple zmizel.

Dnes: Mše už se v kapli neslouží, nejvýše při vzácných příležitostech, jako je sjezd rodáků. Zvon v kapličce zazvoní jen občas, když zemře některý z nasobůrských občanů.

Zdroj: Litovelské noviny


Související články

Kaple Neposkvrněného početí panny Marie
Kaple Neposkvrněného početí panny Marie
 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load