ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Kaple sv. Floriána ve Třech Dvorech

Litovelské Pomoraví

Postavena v r. 1774, farnost: Litovel

Kdysi: Z kroniky Tří Dvorů se toho o kapličce, která stojí uprostřed návsi, moc nedozvíme. Kronikář zapsal, že za starostování Tomáše Richtera v letech 1879–1885 byla opravena věž kaple. Patnáctého září 1896 byl posvěcen kříž u kaple, který dala postavit Josefa Richtrová na památku svého manžela Josefa Richtra. A v roce 1932 byla u kaple vykopána studna pro případ požáru.

Dnes: V minulosti se v kapli konávaly pobožnosti každou neděli. V současnosti se zde slaví jen jedna mše ročně, a to na svátek patrona kaple sv. Floriána (4. května), jehož barevná socha je také umístěna ve výklenku nad vchodem.

Od paní Libuše Hříbkové, která o kapli pečuje, jsme se také dozvěděli, že zemře-li občan Tří Dvorů, zvoní mu z věže umíráček. I pohřeb se pak často koná v kapli, odkud smuteční průvod zemřelého doprovodí na místní hřbitov.

Loni byla dokončena oprava kaple, což místní občany přivedlo k nápadu začít v ní pořádat vánoční koncerty.

Kaple je vyhlášena kulturní památkou.

Zdroj: Litovelské noviny


DSC 0177
Kaple sv. Floriána ve Třech Dvorech
DSC 0175
DSC 0188
DSC 0185
DSC 0184
DSC 0182
DSC 0186
 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load