ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Pozůstatky hradu

Haná

Hrad stával na okraji vsi zvané Kapounov – dodnes nese tato lokalita název „Na hradě“.

Střed hradiště chránila od jihozápadu k jihovýchodu ve velkém oblouku (průměru asi 50m) soustava hradních příkopů. Celé hradisko mělo obvod asi 150 m. O jeho vzniku se nedochovala žádná písemná zmínka. 
Za husitských válek hrad obsadil Ctibor Tovačovský z Cimburka. První doložená zmínka o hradu pochází až z května 1423. Tou dobou byl hrad obléhán vojskem olomouckého biskupa Jana Železného, pod velením moravského zemanského hejtmana Petra Strážnického z Kravař a Václava z Dubé, coby přívrženců císaře Zikmunda. Hrad hájený husitskou posádkou vedenou Ctiborem z Cimburka však dlouho neodolal a zřejmě byl poškozen. 13. května 1423 Ctibor z Cimburka kapituloval a přísahal věrnost a poslušnost Zikmundovi. Rovněž se zavázal pomáhat proti všem jeho nepřátelům. Výjimkou byl pouze jeho vlastní bratr Jan Tovačovský z Cimburka, přívrženec strany „podobojí“.
Další zmínka o hradu Náměšti pochází z let 1480 a 1482. Po ukončení válek se hrad vrátil původním vlastníkům a převzala ho Alena z Náměště, dcera Artleba z Náměště.
V průběhu 16. století však již byl hrad pravděpodobně opuštěn, protože byl poměrně malý a nepohodlný. Zanikl v průběhu česko-uherských válek. Funkci šlechtického sídla a správního střediska náměšťského panství a statku a nahradila tvrz na místě dnešního Dolního zámku.
Zříceniny hradu existovaly ještě v 18. století. Postupně však i zbytky hradeb vzaly zasvé, protože byly vhodným zdrojem stavebního materiálu pro místní obyvatele.
V 19. století byly v těchto místech prováděny archeologické průzkumy, při nichž byly nalezeny zbytky středověké keramiky (ze 14. až 15. století).

Náměšť na Hané

P1070013
P1050257
P1050252
P1050251
P1050250
P1050258
P1050254
P1070008
 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load