ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Zámek Bílá Lhota

Bouzovská vrchovina

Zámek s přilehlým arboretem

Zámek v Bílé Lhotě se poprvé připomínaná tvrz roku 1437, která náležela Ješkovi ze Lhoty. Zámek v Bílé Lhotě se poprvé připomínaná tvrz roku 1437, která náležela Ješkovi ze Lhoty. Ta však nejspíše zanikla a snad se po ní dochovalo tvrziště v areálu Arboreta. Majitelem panství se roku 1464 stal Erasma ze Slavíkovic, kterého potomci zřejmě postavili tvrz novou. Koncem 16. století drží Bílou Lhotu Mikuláš Kobylka z Kobylího. Za Jana Záviše a jeho manželky Kunky z Kobylí došlo v 16. století k přestavbě tvrze v renesanční čtyřkřídlý zámeček. K dalším stavebním úpravám docházelo v průběhu 17. století. V roce 1720 koupil panství Markvart Hochberg z Hennersdorfu. Ve 40. letech 18. století byl zámek barokně přestavěn  Hochbergy. V roce 1746 koupil Lhotu Jan Maxmilián Žižka a zámek se tak stal jeho panským sídlem. Jeho dcera se provdala za německého hudebního skladatele Konradina Kreutzera. Ten byl kapelníkem vídeňské opery a při jednom ze svých zdejších pobytů pracoval na hudbě k opeře "Noc v Granadě". V letech 1792 - 1840 byli majitelé lhotského panství Jan Albert z Ostheimu a Jan Vojtěch Speil z Ostheimu, a právě ten zde založil kolem zámku park v anglickém stylu.

 
Od roku 1869 až do roku 1945 je lhotské panství v rukou rodu Riedlů. Zásluhou majitele Quida Riedla se park proměnil ve významný dendrologický areál s mnoha druhy vzácných stromů a keřů z Ameriky i Asie. Zámecký park značně utrpěl za 2. světové války a k jeho obnově došlo až po roce 1965, kdy tu Vlastivědný ústav v Olomouci zahájil budování arboreta. 
 
Podoba zámku
 
Budova zámku dnes sice tvoří hranici Arboreta, které se nachází v místech bývalého zámeckého parku, ale s Arboretem již nijak nesouvisí. Původně renesanční zámek prošel mnohými úpravami, kdy jeho renesanční podoba byla prakticky setřena. Dnešní zámek je jednoduchá, jednopatrová, čtyřkřídlá budova s malým dvorem. V současnosti je zámek v Bílé Lhotě v rukou ČR - Vlastivědné muzeum Olomouc a je veřejnosti částečně přístupný. Však více než zámecká budova přitahuje pozornost návštěvníků Arboretum, které dnes obsahuje více než 500 druhů listnatých, jehličnatých i stále zelených dřevin. Pozoruhodná je např. pravděpodobně nejstarší a největší kolekce japonských javorů u nás nebo skupina dubů starých téměř 400 let. V areálu se konají i výstavy s botanickou tematikou a další kulturní akce.  

Související články

Bílá Lhota 1
Bílá Lhota, 783 21

Pohled z ulice
Pohled z arboreta
Pohled z arboreta
Pohled z arboreta
 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load