ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Část Příkaz je vyhlášena památkovou rezervací

Litovelské Pomoraví

Malý a velký žudr
Soubor staveb lidové architektury v Příkazích představuje jedinečný doklad hliněného lidového stavitelství z oblasti Hané, kterou reprezentují zejména 4 špaletové stodoly z 1. poloviny 149. století a kompletní hanácký statek s obytnou a hospodářskou částí z r. 1875, na něž navazují zahrady se starými ovocnými stromy. Všechny stavby v areálu, které jsou nemovitými kulturními památkami, doplňuje venkovský mobiliář z let 1799 - 1950. 
Důležitým doplněním běžných komentovaných prohlídek jsou např. tradiční dny hliněného stavitelství konaných v červenci, interaktivní ukázky tradiční sklizně a výmlatu, kdy si sami návštěvníci mohou vyzkoušet tyto dříve běžné práce venkovanů. V létě a o Vánocích se zde konají řemeslné jarmarky, koncerty a podobně. Bývalé sýpky nad obytnou částí jsou upraveny jako příjemná galerie, kde se konají ročně až 4 výstavy vhodně doplňující zvláštní atmosféru tohoto prostoru. 
Zážitek po stránce gastronomické dotvoří stylová "Hospůdka u berana", která je umístěna v prostorách bývalé letní kuchyně a je koncipována především jako příjemné přírodní posezení a občerstvení ve dvoře usedlosti. 

P1000266
P1000277
P1000263
P1000271
P1000267
P1000288
P1000295
P1000296
P1000297
P1000312
 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load