ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Loučany

Znak obce Loučany

Haná

Hanácká rovina

Tuto malou, velmi hezkou vesničku protékanou říčkou Šumicí najdeme poblíž Náměště na Hané, 14 km západně od Olomouce. Leží tedy ještě v rovině, přesně ve výšce 236 m n.m. Má 220 domů a byla založena již v roce 1141, kdy je o ní první zmínka v listině olomuckého biskupa J. Zídka.

Přes drobnost vísky zde nalezneme několik historických památek. V centru obce kapli sv. Floriána a Isidora z roku 1724, která byla opravena 1934. Dále stojí na loučanském hřbitově kříž s korpusem Ukřižovaného Krista z roku 1818, v zatáčce silnice vedoucí do Těšetic pak sloup se sochou sv. Floriána a s reliéfem Panny Marie Bolestné – také z roku 1818. U silnice vedoucí k Náměšti na Hané najdeme sloup se sochou Jana Nepomuckého s reliéfem Krista na hoře Olivetské, který má po stranách německé nápisy a letopočty 1818 a 1883.

Z dnešního kulturního života zmiňme květnové hody, slavené na sv. Floriána, při jejichž příležitosti obchází v neděli ráno celou vesnici muzika, která u každého domu zahraje jeho obyvatelům na přání.

Z místních rodáků jmenujme Jakuba Stejskala nazývaného „loučanský Cimbura“ pro jeho sílu a ochotu vždy pomoci. Byl to herec, který se výrazně podílel na vzniku a rozvoji kultury v obci.
 

Loučany 849
Loučany, 783 44

Telefon:+420 585 952 112
GSM:+420 724 191 954
E-mail:obec@loucany.cz…obec@loucany.cz Kopírovat e-mailovou adresu
Web:www.loucany.cz/…http://www.loucany.cz/ Kopírovat adresu odkazu
Starosta:Ing. Jaroslav Loutocký
IČ:635651
Kaple sv. Floriána a Isidora
Zimní foto
Kaple sv. Floriána a Isidora
Pomník obětem světových válek v Loučanech
Pomník obětem světových válek
Dřevěný kříž v Loučanech
Svatý Florián
 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load