ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Smírčí kříž v Příkazích

Litovelské Pomoraví

Smírčí kříž s pravdivým příběhem

Pískovcový smírčí kříž mezi obecní váhou a božími mukami.

Na křižovatce nedaleko nádraží v Příkazích na Olomoucku stojí od 1. června 2015 zrestaurovaný smírčí kříž, který je patrně nejstarší památkou obce. Už poněkolikáté se vrátil na své původní místo. Za dobu své existence se ovšem nacestoval víc, než jakákoliv jiná památka.

U vjezdu do vesnice z někdejší císařské silnice byl kříž skutečně původně vztyčen. Vedle něj stojí lidová Boží muka, postavená však nejspíš mnohem později. Ještě donedávna si smírčího kamene všimnul málokdo, protože byl až po ramena kříže propadlý do země. Dokonce se diskutovalo o tom, zda spodní část kříže opravdu existuje. Restaurátorská dílna ale kříž vyjmula a očistila a zasadila do správné polohy. I někteří místní tak objevili památku, která zde stála už od 20. let minulého století. 

Smírčí kříž se sem vrátil poté, co prošel velký okruh obcí a na chvíli se dostal dokonce i do Olomouce. Jeho první cesta vedla do hanácké metropole, kde se na konci 19. století měl stát pomníkem na hrobě zakladatelů vlasteneckého muzea v Olomouci Ignáta Wurma a Jana Havelky. Nakonec byl k tomuto účelu vybrán jiný kříž a tento ležel nepotřebný na olomouckém hřbitově. 

Když se to dozvěděli místní, vyslali jednoho z příkazských sedláků s povozem, aby kříž naložil a přivezl zpět do obce. Tak se i stalo, kříž ale tehdy ještě neputoval zpět na své původní místo u vjezdu do obce nýbrž do kapličky, která stávala před místní školou. Bylo v ní však málo místa a poté co byla zbořena, byl kříž nakrátko přesunut k nové kapli, která byla dokončena ve dvacátých letech. Ani tam se však místním jeho poloha nezdála, a tak se po letech vrátil na původní místo.

„Spáč“ vždycky vyhrál bank 

Kříž údajně původně stával v místě, kde se stala dávná vražda, kvůli které byl postaven. Podle legendy zde stála chatrč, v níž se scházeli karbaníci k hazardním hrám. Jednou se do hry zapojil muž, kterému říkali „spáč“. Zdánlivě podřimoval a hry si nevšímal. Přesto se mu dařilo a nakonec vždy shrábnul bank. To se ostatním hráčům nelíbilo, a tak jej prošacovali. V kabátě mu našli schovaného srdcového krále, kterým vždy přebil ostatní. A v návalu vzteku ho zabili. 

Soud jim nařídil, aby se vyrovnali s pozůstalými a zároveň, aby postavili na místě tragédie kříž. Byl to právě zmíněný smírčí kámen, na němž jsou při pozornějším pohledu dodnes znatelné jakési rytiny připomínající karty. 


Tolik legenda. Příkazský kříž je však jedním z mála smírčích kamenů, u nichž víme, kdo a za co jej musel postavit. Skutečně byl postaven jako součást smlouvy zapsané v rychtářské knize Jana Hefftera o "odkladu hlavy" v souvislosti s vraždou. 

Smlouva byla uzavřena v březnu roku 1529 a píše se v ní mimo jiné: „Nejprve Pavel Liškú (viník) a Toman, syn jeho, povinni budú dáti a platiti dvě neděle po tej smlúvě sirotkům zabitého 20 hřiven a pokoru činiti mají vedle uznání dobrých lidí a kříž kamenný mají dáti dělati a 30 mší dáti slúžiti a potom na masopust příští sirotkům dáti jeden postav sukna a kámen vosku a na ten čas mají se oba z té dědiny vystěhovati a okolo štyry mílích tu nebývati.“ 

Díky tomu tedy můžeme kříž i po letech zařadit ke konkrétní události z roku 1529. Je tak bezesporu nejstarší památkou obce. 

Zdroj: Český rozhlas

P1060647
P1060649
P1060648
P1060646
Smírčí kříž
 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load