ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Vilémov

Pomník obětem světových válek ve Vilémově

Bouzovská vrchovina

Monastýr na Moravě

Vilémov leží mezi zalesněnými kopci Drahanské vysočiny asi 14 km jihozápadně od města Litovle. Vesnice je v písemných pramenech poprvé připomínána r.1368. Původně tvořila samostatný statek, v jehož držení se vystřídala řada příslušníků nižší i vyšší šlechty. V r. 1629 byl Vilémov připojen k chudobínskému panství, jehož součástí zůstal až do r. 1850.

K zmizelým pamětihodnostem obce patřila tvrz, sídlo majitelů vilémovského statku, jež stávala snad již od středověku v místě dnešního hřbitova. V písemných pramenech je doložena teprve k r. 1629. Zanikla beze stopy pravděpodobně v 18.století, kdy již vrchnost sídlila trvale na chudobínském zámku.

 K současným dominantám obce, jež zůstaly svědky její minulosti, patří zejména katolický kostel sv. Kateřiny, postavený v barokním slohu na místě staršího kostelíka v r. 1758. Fara ve Vilémově se připomíná již v r.1390, po přechodném zániku za třicetileté války zde byla r. 1785 zřízena tzv. lokální kuracie, povýšená r. 1866 na faru. Vedle kostela stojí školní budova postavená v r. 1878. Triviální, později obecná škola byla ve vsi založena již v r.1785. Na kraji obce byl v letech 1927-1932 postaven pravoslavný kostelík. V r.1991 byl při něm založen monastýr Zesnutí Přesvaté Bohorodice s Cyrilometodějským duchovním centrem sv. Gorazda.

 Vilémov je rovněž rodištěm několika významných osobností, z nichž zasluhují zmínky alespoň Adolf Vincenc Zapletal (1867-1938), profesor Starého zákona a semitských jazyků na universitě ve švýcarském Freiburgu, Antonín Lakomý(nar.1878), autor divadelních her a poezie v hanáckém nářečí, Josef Matoušek (nar.1885), autor místopisných článků a překladatel, František Kollmann (1871-1939), ve své době proslulý výrobce léčiv - samouk a autor první série pohlednic rodné obce.

 

Vilémov 7
Vilémov u Litovle, 783 22

Telefon:+420 585 349 046
GSM:+420 731 800 256
E-mail:vilemov@gmail.com…vilemov@gmail.com Kopírovat e-mailovou adresu
Web:www.vilemov-ol.cz…http://www.vilemov-ol.cz Kopírovat adresu odkazu
Starosta:Radmila Matoušková
IČ:635316
DSC 0207
Zimní
Kaple sv. Floriana ve Vilémově
Vršek Homole u Vilémova
Chrám a pravoslaný monastýr Zesnutí Přesvaté Bohorodice ve Vilémově
Pravoslavný chrám ve Vilémově
Kostel sv. Kateřiny ve Vilémově
Výhled z vršku Homole u Vilémova
Smírčí kříž ve Vilémově
Pravoslavný chrám a monastýr ve Vilémově
Znak obce Vilémov
DSC 0193
DSC 0197
 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load