ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Hanácké muzeum

Bouzovská vrchovina

Ojedinělý exponát - divadelní opona

V Cholině najdeme Hanácké národopisné muzeum. Jako základ sbírky mu posloužily rekvizity používané místním ochotnickým spolkem v 50. letech – ojedinělým exponátem je např. divadelní opona, ale jsou tu i jiné předměty týkající se krojů či ukázek dobového domácího inventáře (nádobí, hrací obrazy atd.) a také předměty ze starých školních kabinetů, které místní škole daroval cestovatel Emil Holub při svojí přednášce v obci.

V půdních prostorách muzea najdeme pak exponáty týkající se zemědělství a řemesel – je tu celá obuvnická dílna, klapačka na výrobu tvarůžků, nejrůznější pračky, valchy nebo povříslovač.

Unikátním předmětem ve sbírce je dřevěné dělo používané při obecních slavnostech. Nechybí zde ani sbírka několika set fotografií a pohlednic souvisejících s životem na vesnici a s tím, jak si je dokázali usnadnit a zpříjemnit naši předkové. Další zajímavostí jsou exponáty hracích obrazů a hodin.

Během sezóny je muzeum otevřeno také ve státem uznané svátky! 
 

Otevírací doba

Červen - Září St - Ne 10:00 - 17:00

Otevřeno pouze každou první sobotu v měsíci. Případně po dohodě se správkyní pí. Naděždou Plachou - tel. 585 348 002

 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load