ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Vápencová pec mezi Kovářovem a Hvozdečkem

Bouzovská vrchovina

Pec z období kolem r. 1925

Pouze ve stavu zříceniny se zachovala vápencová pec mezi obcemi Kovářov a Hvozdečko pod vrškem Rachava na Bouzovsku. Dochovaná pec, která byla v provozu krátce kolem roku 1925, je ojedinělou technickou památkou. Je to kruhová stavba z lomového kamene se šamotovou vyzdívkou. Výroba vápna v takové peci  byla sice levná, ale pořádně namáhavá. Na provozu vápenky se podílelo 6 dělníků. V lomu pracovali čtyři a u pece dva. Svažující terén byl zpevněn kamenem z lomu a byla tak vytvořena rampa pro dopravu vsázky. Pro zjednodušení dopravy byly z lomu k vápence položeny kolejnice. Plné vozíky z lomu byly na laně přes kladku spuštěny samospádem a jejich pomocí byly prázdné vozíky dopravovány zpět.
Před pálením vápna se v peci postavila z velkých kamenů klenba, pod kterou se dalo při pálení přikládat dřevo a teprve na tuto klenbu se vrstvily kusy vápence proložené dřevem. Pálení trvalo asi 4 dny a pálilo se zhruba 4krát do měsíce. Po vypálení rozváželi povozníci vápno zákazníkům v okolí.

Zbytky vápencové pece
Zbytky vápencové pece
Zbytky vápencové pece
Zbytky vápencové pece
Zbytky vápencové pece
 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load