ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Věž radnice

Litovelské Pomoraví

Výhled na všechny světové strany z výšky 33,5m.

Věž, vysoká 65,4m, nejvyšší na Moravě. Myslí se tím nejvyšší na řece Moravě, protože je postavena přímo nad Nečízem, jedním z šesti ramen řeky Moravy, které protékají městem Litovel. Vstup do věže je z uzounké Šerhovní uličky. Po 174 schodech lze vystoupit až na ochoz věže ve výšce 33,5m, odkud je nádherný výhled. Na dvou z odpočívadel jsou umístěny dnes již nefunkční věžní hodiny - z let 1727 a  1958. Komůrka ve věži představuje život hlásného. Figurína hlásného a jeho pomocníka je 4x ročně převlékána podle ročního období. V případě ohně vyvěšoval prapor, v noci lampu a současně troubil na poplach. K jeho povinnostem patřilo vyučování ve hře na různé hudební nástroje. Hrával rovněž v městské kapele.

 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load