ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Kaple sv. Cyrila a Metoděje ve Slavětíně

Bouzovská vrchovina

Památník prostého kováře

Uprostřed Slavětína stojí osmiboká kapličky se zvoncovou střechou. Nad vstupními dveřmi je umístěna mramorová deska s nápisem: Památce dobrého otce J. Mathona vděční synové 1897.

Otec Mathon byl obyčejný kovář, který zemřel v roce 1855, víc se o něm neví. Jeho vnuk Jaroslav se stal lékařem a bezmála 40 let byl primářem a ředitelem prostějovské nemocnice. Pravnuk Karel byl rovněž lékařem a jako univerzitní profesor na Karlově univerzitě se stal autorem mnoha odborných spisů a učebnic.

Kaplička je zasvěcená sv. Cyrilu a Metoději.

Související články

Kaple sv. Cyrila a Metoděje
 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load