ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Luká

Jeskyně Javoříčko

Bouzovská vrchovina

Obec Luká se nachází v malebné krajině Bouzovské vrchoviny. Najdete ji zhruba na půli cesty mezi Litovlí a Konicí. Obec je tvořena šesti přidruženými obcemi: Březina, Javoříčko, Ješov, Luká, Střemeníčko a Veselíčko.

Luká je starou slovanskou osadou. První zmínka o Luké pochází už z roku 1131, kdy jeden tamní lán patřil dómskému kostelu v Olomouci. První záznam v zemských deskách z roku 1349 praví, že tehdejší majitel obce, Vladyka Arkleb ze Stařechovic, prodal vesnici paní Zbyňce ze Švábenic. Ta ji však ještě téhož roku vepsala do majetku svému bratrovi Adamovi z Konice. Farní kostel pochází již z roku 1365 a obec je v této době označována jako městečko. Majitelé obce se hojně střídali a v roce 1768 se držitelem stává vévoda ze Sylva-Taroucca, člen jednoho z nejstarších portugalských rodů.

Dominantou obce je kostel sv. Jana Křtitele. V kostelní věži je zavěšený jeden z nejstarších zvonů na Olomoucku. Pochází z roku 1501 a byl sem přemístěn ze zbořeného olomouckého kostela Panny Marie na Předhradí. V průčelí vchodu na hřbitov je vybudována pamětní deska padlým vojínům. Dále se v obci nachází socha sv. Jana Nepomuckého a v okolí pak několik křížů – u silnice od Ješova pískovcový, barokně zdobený, u silnice od Hvozdu železný kříž s pískovcovým podstavcem a u silnice ke hřbitovu kříž žulový. Přímo nad vesnicí směrem k Litovli je profesionální stanice Českého hydrometeorologického ústavu.

Ne zcela obvyklou přírodní zajímavostí je to, že u Luké nedaleko od sebe pramení tři vodní toky. Jsou to Javoříčka, Loučka a Šumice (někdy také na začátku svého toku zvaná Lucký potok).

Turisticky nejatraktivnější jsou Javoříčské jeskyně, které najdeme v chráněném přírodním území Špraněk, kterým protéká stejnojmenný potok. Byly objeveny v roce 1938 a 15. května 1939 byly otevřeny pro veřejnost. Podzemní systém Javoříčských jeskyní vytváří komplikovaný komplex chodeb, dómů a propastí. Vodní toky zde vytvořily jedny z našich nejkrásnějších krápníkových jeskyní, blízko nichž se nachází i propast Zátvořice a další atraktivní útvary ležící proti toku potoka Špraněk. Z nich asi nejzajímavější je Zkamenělý zámek – mohutné skalisko romanticky tvarované povrchovými vodami.

Současné malé osídlení Javoříčka je pozůstatkem velké osady, kterou 5. května 1945 srovnalo se zemí přepadové komando SS z nedalekého hradu Bouzov. Celkem bylo zastřeleno 38 mužů ve věku od 15 do 76 let. Od roku 1955 je zde zřízeno pietní místo Památník obětí druhé světové války připomínající na tuto událost.

První písemná zmínka o Ješovu se objevuje již roku 1309. Původní obec stávala jihovýchodně od místa, kde se dnes nachází zastavěná plocha. V roce 1492 je však již uváděna jako pustá a k obnovení na současném místě dochází až později, první zmínka o vsi je z roku 1602. Ta patřila pod Chudobínské panství. V roce 2006 byla v Ješově postavena nová kaple zasvěcená sv. Václavu, do které byl umístěn zvon z původní kaple. Ta musela v roce 1921 ustoupit stavbě silnice.

Střemeníčko založil pravděpodobně na počátku 13. století, patrně v letech 1202 – 1215, správce královského lovčího Slavaty Třemen, nazývaný též Střemena z Chudobína, kterému vtiskl patrně i své jméno. Zajímavostí je pravoslavný chrám sv. Václava, který zde v roce 1936 vybudoval známý  – původem ukrajinský – stavitel, umělecký malíř, duchovní a někdejší československý legionář Vsevolod „Andrej“ Kolomacký. O šest let dříve byla ve středu obce postavena římskokatolická kaple.

První písemná zmínka o Březině uvádí, že ves byla roku 1364 prodána Adamem z Konice panu Bohušovi ze Slavoňova.  Významnou stavbou na Březině je kaple sv. Cyrila a Metoděje. V katastru obce Březina se nachází významná Národní přírodní rezervace Špraněk. Jedná se o rozsáhlé území typicky vyvinutého krasu. Převážnou část rezervace dnes pokrývají lesy, především vápnomilné bučiny, suťové a roklinové lesy. Částečně jsou zde zastoupeny i květnaté dubohabrové lesy. Velké množství z druhů vyšších rostlin (celkově zjištěno 300) náleží ke zvláště chráněným, vzácným a ohroženým nejen v regionu, ale i v rámci ČR.

První známá zmínka o Veselíčku pochází z roku 1348, kdy bylo zbožím bouzovského panství. Dominantou vesničky je kaple Panny Marie Ustavičné pomoci, která pravděpodobně vznikla v 19. století na místě menší starší kapličky. U ní stojí kříž z roku 1884.

Obec Luká je dnes hlavně střediskovou obcí. Nachází se zde mateřská a základní škola, obchod, zdravotní ordinace a další služby. Významným lokálním zaměstnavatelem je společnost Remarkplast. K 31.12.2022 měla obec Luká celkem 897 obyvatel (z toho Luká 576, Ješov 146, Střemeníčko 77, Javoříčko 51, Veselíčko 25, Březina 22). Jednotlivými obcemi spadajícími pod Lukou vedou různé turistické trasy a cyklotrasy. Z jejich okolí jsou překrásné výhledy do kraje.


 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load