ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Luká

Jeskyně Javoříčko

Bouzovská vrchovina

Pohnutá historie

Obec Luká se nachází v malebné krajině, mezi oblými svahy Drahanské vrchoviny, poli, pastvinami a lesy, leží 13 km jihozápadně od Litovle, **v blízkosti Javoříčských jeskyní.** První historické záznamy o obci se datují do roku 1349. Ves je protékána říčkami Špraněk a Javoříčka. Tvoří ji 6 přidružených obcí: **Březina, Javoříčko, Ješov, Luká, Střemeníčko a Veselíčko.** Samotná obec Luká čítá 147 domů, 815 obyvatel.

Dominantou obce je kostel Sv. Jana Křtitele, obklopený starým hřbitovem, kde se však již dnes nepohřbívá. V bráně současného hřbitova je vybudována pamětní deska padlým vojínům. Dále se v obci nachází socha sv. Jana Nepomuckého a v okolí pak několik křížů – na silnici od Ješova pískovcový, barokně zdobený, na silnici od Hvozdu železný kříž s pískovcovým podstavcem a u silnice do Slavětína kříž žulový.

Okolí obce je atraktivní zejména blízkostí Javoříčských jeskyní, které najdeme v chráněném přírodním území Špraněk. Vodní toky zde vytvořily jedny z našich nejkrásnějších krápníkových jeskyní, blízko nichž se nachází i propast Zátvořice a další atraktivní útvary ležící proti toku potoka Špraněk. Z nich asi nejzajímavější je Zkamenělý zámek – mohutné skalisko romanticky tvarované povrchovými vodami. Kromě Javoříčských jeskyní stojí za návštěvu též krápníkové jeskyně Mladečské.

Luká jsou starou slovanskou osadou. Již z roku 1365 pochází farní kostel a obec je v této době označována jako městečko. Majitelé obce se hojně střídali a v roce 1768 se držitelem stává vévoda ze Sylva-Taroucca, člen jednoho z nejstarších portugalských rodů. V roce 1846 v oblasti pobývá vévoda August, přítel Josefa Mánese, který nějaký čas žil na zámku v Čechách pod Kosířem a zde namaloval svůj známý obraz Líbánky na Hané.

 

 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load