ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Válečné hroby - Pomník padlým ve Střeni

2017 leden

Dominanta obce

Téměř v každé obci, i v té nejmenší, jsou válečné hroby. Nejsou to hroby v pravém slova smyslu, připomínají padlé vojáky z 1. světové války.

Ze Střeně, obce, která má dnes něco málo přes 600 obyvatel, odešlo na bojiště 1. světové války neuvěřitelných 100 mužů. Osud 15 z nich byl znám hned po skončení války. Jejich jména a fotografie byly na pomníku při slavnostním odhalení 18. srpna 1919. Stále však zůstávala řada vojáků nezvěstných, někteří byli v zajetí. Jejich blízcí mohli ještě doufat… Až po deseti letech, 24. července 1929, byla na pomníku odhalena další deska s 6 jmény a fotografiemi padlých i těch, kteří už zůstali nezvěstní navždy.  

Střeňský pomník má tvar pilíře, na jehož vrcholu stojí orel s rozepjatými křídly. K vysokému podstavci vedou schody a celý památník je obklopen nízkým ochranným plotem. V polovině pilíře je vytesána symbolika kříže v kruhu a pod ním roky 1914. – 1918.  V další části jsou jména a fotografie padlých a úplně dole opřená kamenná deska s veršem Eugena Stoklase z Litovle:  Hle, naše svoboda – toť kořist našich zbraní, buď slavný život váš, jak naše umírání.

V roce 1919 se v kronice píše, že verš je umístěn pod jmény 15 padlých. Možná tehdy byl, ale už několik desetiletí tomu tak není. Stoklasův verš je nyní na samostatné desce, která je opřená o pomník. V místě, kde byl původně (podle kroniky) nápis - verš, jsou jména a fotografie 3 obětí z 2. světové války. Další 2 jména jsou po levé a pravé straně pod nimi. Na pomník byly umístěny až po r. 1945. Možná byla tabulka s veršem odstraněna, aby uvolnila místo dalším padlým, bylo by to pochopitelné. Není však vyloučeno, že verš Eugena Stoklase vadil nacistům a musel být, stejně jako nápisy na jiných pomnících, odstraněn v roce 1939. Kronika se však o této skutečnosti nezmiňuje. 

Osudy narukovaných vojáků jsou však v kronice sepsány důkladně. Kronikář, řídící učitel Karel Lýsek, byl ve své práci velmi pečlivý. Dozvídáme se tak, že Karel Hradil, narozený r. 1893, sloužil u pěšího pluku č. 93, po výcviku odjel na ruskou frontu, byl tam sotva 3 týdny a padl 30. 11. 1914 na vrších u Gotarzovy v Rusku. Nebo nejmladší Jaroslav Uvízl, narozený r. 1900, nastoupil službu v roce 1918 k pěšímu pluku č. 93, přeložen k pěšímu pluku č. 119 v Novoradomsku, poslán na italskou frontu a tam padl 18. 9. 1918 na hoře Tasson u Feltre v Itálii.

V roce 2008, kdy jsme pomník pro potřebu Ministerstva obrany poprvé fotili, nebyl podstavec pro bujnou zeleň vůbec vidět. I orel s roztaženými křídly na vrcholu pomníku jakoby se ztrácel. Teprve po roce 2013, kdy obec ukončila opravy, se pomník stal opravdovou dominantou obce. Spolu s kaplí sv. Jiří září na dálku. A teprve nyní je možné přečíst si, kdo pomník nechal postavit. Na zadní straně je viditelný nápis: Památce padlých ve světové válce věnují vrátivší se druhové.  

Pomník padlým ve Střeni

2017 (2)

2017 (2)

 
2017

2017

 
Střeň 2008

Střeň 2008

 
2017 leden

2017 leden

 
2017 (3)

2017 (3)

 
2016

2016

 
Střeň 2016

Střeň 2016

 
 
5.1.2017 8:36:45 | přečteno 4608x | eva.vankova
 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load