ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Válečné hroby - Pomník padlým hrdinům v Bílsku

Bílsko n

Které slovo bylo z pomníku odstraněno?

Téměř v každé obci, i v té nejmenší, jsou válečné hroby. Nejsou to hroby v pravém slova smyslu, připomínají padlé vojáky z 1. světové války.

Dne 8. září 1920 se v Bílsku udála mimořádná slavnost. V malém parčíku uprostřed obce byl slavnostně odhalen pomník spoluobčanům, kteří padli v 1. světové válce. Pomník ve tvaru vysokého hranolu s kamennou orlicí na vrcholu navrhla, tak jak v mnoha dalších obcích, litovelská firma V. Spurný. V pátek 10. září 1920, hned po odhalení, vyšel ve Selské stráži článek: Sokol a občané jako budovatelé pomníku padlým vojínům z Bílska děkují panu Vilému Spurnému, sochaři v Litovli, za vzorné provedení pomníku a doporučují jej jako svědomitého a dovedného pracovníka v oboru sochařském všemu obecenstvu.

Slavnosti s odhalením pomníku předcházela legionářská schůze spojená s veřejným táborem lidu. Nechybělo cvičení Sokolů a slavnostní řeč JUC. Otakara Smrčky z Olomouce.

Památník je postaven na vysokém soklu s několika schody. Ve spodní části samotného pomníku je vytesán nápis: Padlým hrdinům postavil ……….. dobrodinci. Pod nápisem rok 1920. Část nápisu viditelně chybí a víme proč. V roce 1939 jej odstranili samotní občané Bílska, aby vyhověli nařízení nacistů. Měli jen dvě volby, buď odstranit jedno slovo, nebo celý pomník… Další nápis, na žulové desce, zůstal nedotčený: My všichni padli jsme. Vy vzpomínáte? Kéž pokrok a svobodu za čest svých dějin národu jak my krev rádi dáte.

Nad nápisy je sedm fotografií a sedm jmen těch, pro které byl pomník vystavěn. Nedozvíme se sice, kolik měli let, když jejich mladý život skončil na bojišti, ale zato víme kdy a kde se tak stalo. Např. Benda Stanislav, na Piavě, 18. 7. 1918. Nebo  Korhoň Josef z č. 9, úředník Občanské záložny v Olomouci, desát., Berestečko, 18. 6. 1916. Jedno jméno však chybí: Antonín Zatloukal z č. 41. Narukoval jako 18 letý a zůstal nezvěstný.

Pomník je ozdoben reliéfem vavřínových ratolestí s květy, nad nimi jsou vytesány roky 1914 – 1918.

Podnět ke stavbě pomníku dali Sokolové. V  té době byl starostou Sokola pan Stanislav Svačinka, mimochodem tchán pozdějšího bílského starosty Jana Grézla. Do sbírky přispělo mnoho rodin, hlavně však byl financován Sokolem.  A právě Sokol byl nacistům pro svou jednotu trnem v oku.

V roce 2008 jsme pomník fotili pro potřeby Ministerstva obrany poprvé. Celý se utápěl v bujné zeleni. Od loňského roku je už opět nepřehlédnutelnou dominantou obce. Jen škoda, že se na pomník nevrátilo to v roce 1939 odstraněné slovo. Vlastně dvě. Z textu článku vyplývá, co v nápisu chybí a pamětníci nám to potvrdili: Padlým hrdinům postavil Sokol a dobrodinci.

Památník obětem světových válek

Bílsko

Bílsko

 
Bílsko n

Bílsko n

 
Pomník v Bílsku

Pomník v Bílsku

 
Památník po realizaci

Památník po realizaci

 
Památník před realizací 03

Památník před realizací 03

 
Památník před realizací 02

Památník před realizací 02

 
 
14.2.2017 8:19:14 | přečteno 525x | eva.vankova
 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load