ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Válečné hroby - Pomník obětem 1. světové války v Hradečné

2016

V roce 2014 se hasiči dohodli, že si pomník zaslouží opravu.

Přímo uprostřed Hradečné, místní části obce Bílá Lhota, se na kamenné mohyle tyčí socha ženy, symbol svobody. V pravé, vysoko zdvižené ruce, drží pochodeň, v levé vavřínový věnec. Pod sochou, na desce z leštěné žuly, je 11 jmen. Další malá obec, která během 1. světové války přišla o své mladé muže. V roce 2008, kdy jsme pomník pro potřebu Ministerstva obrany fotili poprvé, bylo pod sochou prázdné místo, které zůstalo po odstraněném nápisu. Nápis už je na památníku zpátky. 
Po příběhu vzniku pomníku padlým v Hradečné, není potřeba nijak pátrat. Se všemi podrobnosti jej sepsal nynější kronikář hasičského sboru Jirka Gottwald mladší. Pro potřebu Litovelských novin je pouze zkrácen.
„Na řádné valné hromadě hasičského sboru 2. 2. 1924 byl podán bratrem hasičem Ladislavem Havlíčkem návrh, aby našim padlým hasičům a občanům ve světové válce byl postaven důstojný pomník. Hned po výroční schůzi byly podniknuty radostné přípravy, aby pomník v nejkratším čase mohl býti zbudován. Přípravný výbor zajel do Konice a vyžádal si od kamenického mistra pana Hemzala informace a pokyny co třeba bylo zařídit. Poněvadž v únoru napadlo hodně sněhu a byla pěkná zima, tahali hasiči z lomu na saních tažených koňmi veliké vápencové balvany na místo, kde měl pomník stát. V této době příprav požádal bratr Ladislav Havlíček svého příbuzného akademického sochaře pana Žáka z Prahy, jenž byl rodákem z Kadeřína, zda by byl ochoten vytvořit pro pomník symbolickou sochu svobody, což tento ochotně přislíbil a také vykonal. Hned jak se ukázalo jarní sluníčko, každý kdo jen trochu mohl, pomáhal s vybudováním podstavce k pomníku.
Počátkem července byl z Konice dovezen dohotovený pomník se sochou svobody. Na mramorové desce vsazené do pomníku umístěny byly fotografie našich padlých a zemřelých občanů ve světové válce a pod nimi zlatými písmeny vyrytý nápis: „Smrtí - utrpením svobodu jste dali Vlasti do vínku - nuž vděčnou zato trvalou svoji vzpomínku, věnují Vám občané - hasiči“.
Tento nápis však musel být v době okupace v letech 1939 - 1945 z pomníku odstraněn.
Náklad na vybudování pomníku v roce 1924 činil něco přes 8.000 Korun. Tento poměrně značný náklad uhradil náš hasičský sbor za částečného přispění obce.
V roce 2014 ku příležitosti 90. let od vzniku a výstavby pomníku padlým v 1. světové válce se naši hasiči dohodli, že si pomník zaslouží opravu. Na financování opravy byla pod záštitou hasičského sboru uskutečněna sbírka mezi občany v obci, při které se vybralo celkem 29.730,- Kč, což je veliká částka a původně se s takovou výší vůbec nepočítalo. Navíc se ještě ke sbírce podařilo sehnat sponzorský dar 3.200,- Kč.
Na přání hasičů byla znovu vyrobena pamětní deska, která musela být odstraněna za okupace v letech 1939 – 1945.
Při sbírce se prvně většina lidí ptala, kolik přispěla na opravu obec, ale na památníku je jasně napsáno, že pomník nechali vystavět občané - hasiči, takže i tuto opravu si občané zaplatili sami bez nějaké peněžní intervence obce.
Pietní akce položení věnců k pomníku padlým u výročí 90 let od jeho výstavby byla uspořádána 5. 7. 2014. Událost započala slavnostním průvodem. Po příchodu k pomníku byly položeny věnce a byla zahrána státní hymna. Následovaly slavnostní proslovy.“
Příběh pomníku v Hradečné je pečlivě zapsán v kronice a nebude nikdy zapomenut. Znovu získané svobody se nedočkalo 11 mladých mužů. Například Jan Valouch. Ve svých 22 letech padl na ruském bojišti u řeky Dněstru 15. 7. 1916.  Ale díky hasičům z Hradečné ani on nebude nikdy zapomenut. Protože: „Smrtí - utrpením svobodu jste dali Vlasti do vínku - nuž vděčnou zato trvalou svoji vzpomínku, věnují Vám občané - hasiči“

Památník obětem světových válek (Hradečná)

2016

2016

 
2008

2008

 
Hradečná 2008

Hradečná 2008

 
 
22.12.2016 10:10:49 | přečteno 560x | eva.vankova
 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load