ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Rytířská síň - romantika nadosah

Rytířská síň

Sluňákov, Lesy ČR, CHKO Litovelské Pomoraví, MAS Moravská cesta a Mikroregion Litovelsko uzavřeli dohodu o spolupráci.

Jaké by to bylo, procházet se krajinou kolem novozámeckého paláce, jak Lichtenštejnové nazývali svůj zámek u Litovle, před nějakými 200 lety? Nenapodobitelné kouzlo krajiny zdobily drobné stavbičky Rytířská síň, Čertův most s vyčnívajícím kamenem, Obelisk, chrámek zvaný „Templ“, zprůchodněna byla jeskyně podkova, založena obora a napuštěn Růžový rybník. Přírodní anglický park byl založen s citem pro krásu, nabízel zajímavé cíle a odpočinek. Průhledy mezi stavbami a Novými Zámky ještě zážitky umocňovaly. V cestě procházkám a projížďkám v kočáře nebránila dálnice…

Zámek i drobné stavby se zachovaly do současnosti. Některé jsou ve velmi dobrém stavu a není to náhoda, Lesk Templu vrátily Lesy ČR a zpevnily i skálu pod ním, aby zabránily dalšímu  zmaru. Připravují i další záchrannou akci: Čertův most zatím stojí pevně, ale zdání může klamat.  Nejhůře dopadla Rytířská síň. Z malebného chrámku zůstal jen jeden sloup a od ostatních sloupů jen patky. Stromy ve svahu pod chrámem i v protilehlé části parku dorostly do výšky, která neumožňuje v minulosti tak krásný průhled od Rytířského sálu na Nové Zámky i na další cíle.

Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s., Lesy České republiky s. p., CHKO Litovelské Pomoraví, MAS Moravská cesta a Mikroregion Litovelsko zahájili společné úsilí o postupné úpravy parku tak, aby alespoň zčásti byla navrácena jeho estetická hodnota. V první fázi by mohla být obnovena průhlednost z Rytířského sálu směrem k Novým Zámkům průřezem dřevin. Úprava vstupu k chrámku již probíhá a mikroregion právě vydal papírovou skládačku Naučná stezka Třesín, která zájemce ke stavbičkám zavede. Dálnice novozámecký park sice necitlivě rozpůlila a obtěžuje svým hlukem, ale krásy na obou stranách nezměnily svou hodnotu a stále jsou příjemným turistickým cílem. Cílem výše uvedených pěti subjektů rozhodně není něco v krajině měnit. Ale udržet ji pro současnost, i pro budoucnost.


Naučná stezka Třesín

Čertův most

Čertův most

 
Vyvěračky

Vyvěračky

 
Úvodní informační tabule

Úvodní informační tabule

 
Mapa trasy

Mapa trasy

 
Frištenského sáňkařská dráha

Frištenského sáňkařská dráha

 
Frištenského sáňkařská dráha

Frištenského sáňkařská dráha

 
V lese nad jeskyněmi

V lese nad jeskyněmi

 
V lese na naučné stezce

V lese na naučné stezce

 
Naučná stezka Třesín

Naučná stezka Třesín

 
Rozcestník

Rozcestník

 
Tabule naučné stezky

Tabule naučné stezky

 
Vyvěračky

Vyvěračky

 
Vyvěračky

Vyvěračky

 
Tabule na naučené stezce

Tabule na naučené stezce

 
Rozcestník

Rozcestník

 
K Rytířské síni

K Rytířské síni

 
Zbytky Rytířské síně

Zbytky Rytířské síně

 
Sloup v Rytířské síni

Sloup v Rytířské síni

 
Tabule

Tabule

 
Rytířská síň

Rytířská síň

 
Rytířská síň

Rytířská síň

 
Cesty z Rytířské síně

Cesty z Rytířské síně

 
Vstup do jeskyně Podkova - Bočkových děr

Vstup do jeskyně Podkova - Bočkových děr

 
Vstup do jeskyně Podkova - Bočkových děr

Vstup do jeskyně Podkova - Bočkových děr

 
Vstup do jeskyně Podkova - Bočkových děr

Vstup do jeskyně Podkova - Bočkových děr

 
Vstup do jeskyně Podkova - Bočkových děr

Vstup do jeskyně Podkova - Bočkových děr

 
Čertův most

Čertův most

 
Čertův most

Čertův most

 
Naučná stezka

Naučná stezka

 
Frištenský a sáňkařská dráha

Frištenský a sáňkařská dráha

 
 
19.10.2015 13:04:23 | přečteno 2091x | eva.vankova
 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load