ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Vilémov

Znak obce Vilémov

Bouzovská vrchovina

Monastýr na Moravě

Vilémov leží mezi zalesněnými kopci Drahanské vysočiny asi 14 km jihozápadně od města Litovle. Vesnice je v písemných pramenech poprvé připomínána r.1368. Původně tvořila samostatný statek, v jehož držení se vystřídala řada příslušníků nižší i vyšší šlechty. V r. 1629 byl Vilémov připojen k chudobínskému panství, jehož součástí zůstal až do r. 1850.

K zmizelým pamětihodnostem obce patřila tvrz, sídlo majitelů vilémovského statku, jež stávala snad již od středověku v místě dnešního hřbitova. V písemných pramenech je doložena teprve k r. 1629. Zanikla beze stopy pravděpodobně v 18.století, kdy již vrchnost sídlila trvale na chudobínském zámku.

 K současným dominantám obce, jež zůstaly svědky její minulosti, patří zejména katolický kostel sv. Kateřiny, postavený v barokním slohu na místě staršího kostelíka v r. 1758. Fara ve Vilémově se připomíná již v r.1390, po přechodném zániku za třicetileté války zde byla r. 1785 zřízena tzv. lokální kuracie, povýšená r. 1866 na faru. Vedle kostela stojí školní budova postavená v r. 1878. Triviální, později obecná škola byla ve vsi založena již v r.1785. Na kraji obce byl v letech 1927-1932 postaven pravoslavný kostelík. V r.1991 byl při něm založen monastýr Zesnutí Přesvaté Bohorodice s Cyrilometodějským duchovním centrem sv. Gorazda.

 Vilémov je rovněž rodištěm několika významných osobností, z nichž zasluhují zmínky alespoň Adolf Vincenc Zapletal (1867-1938), profesor Starého zákona a semitských jazyků na universitě ve švýcarském Freiburgu, Antonín Lakomý(nar.1878), autor divadelních her a poezie v hanáckém nářečí, Josef Matoušek (nar.1885), autor místopisných článků a překladatel, František Kollmann (1871-1939), ve své době proslulý výrobce léčiv - samouk a autor první série pohlednic rodné obce.

 

Vilémov 7
Vilémov u Litovle, 783 22

Telefon:+420 585 349 046
GSM:+420 731 800 256
E-mail:vilemov@mybox.cz…vilemov@mybox.cz Kopírovat e-mailovou adresu
Web:www.vilemov-ol.cz…http://www.vilemov-ol.cz Kopírovat adresu odkazu
Starosta:Ing. Vladimír Huf
IČ:635316
Pomník obětem světových válek ve Vilémově
DSC 0207
Zimní
Kaple sv. Floriana ve Vilémově
Vršek Homole u Vilémova
Chrám a pravoslaný monastýr Zesnutí Přesvaté Bohorodice ve Vilémově
Pravoslavný chrám ve Vilémově
Kostel sv. Kateřiny ve Vilémově
Výhled z vršku Homole u Vilémova
Smírčí kříž ve Vilémově
Pravoslavný chrám a monastýr ve Vilémově
DSC 0193
DSC 0197
 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 124, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load